Thước đo kỹ thuật số, GIM 60 / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Bosch
Mã sản phẩm 0601076700