Thước đo kỹ thuật số, GIM 120 / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Bosch
Mã sản phẩm 1009.08