Máy siết bulông, DPB30 / Dongcheng

3,080,000₫
Thương hiệu Dongcheng
Mã sản phẩm 010710.01