Máy khoan bêtông (rút lõi), DZZ250 / Dongcheng

Giá liên hệ
Thương hiệu Không phân loại
Mã sản phẩm 010705.04