Máy khoan 6ly, 530603 / Sencan

590,000₫
Thương hiệu Không phân loại
Mã sản phẩm 010702.51