Máy khoan 10ly, 531027 / Sencan

630,000₫
Thương hiệu Không phân loại
Mã sản phẩm 010702.55