Máy đánh bóng, GPO 950 / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Bosch
Mã sản phẩm 010502.18