Máy cân mực, GTL 3 / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Bosch
Mã sản phẩm 1002.08