Máy cân mực, GRL300HVG / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Chính hãng
Mã sản phẩm 1002.05