Máy cân mực, GRL300HVG / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Bosch
Mã sản phẩm 0601061703