Máy cân mực, GPL 5 / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Chính hãng
Mã sản phẩm 1002.07