Máy cân mực, GLL 8-40E SET Có chân máy / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Chính hãng
Mã sản phẩm 1002.09