Máy cân mực, GLL 5-40E SET Có chân máy / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Bosch
Mã sản phẩm 0601063GB1