Máy cân mực, GLL 3-80 / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Chính hãng
Mã sản phẩm 1002.11