Máy cân mực, GLL 3-15X / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Bosch
Mã sản phẩm 1002.14