Máy cân mực, GCL25 / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Bosch
Mã sản phẩm 0601066B00