Máy bào 90mm, 900w / 2901A / WJS

1,170,000₫
Thương hiệu WJS
Mã sản phẩm 010901.29