Máy bào 8F2, GHO 6500 / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Chính hãng
Mã sản phẩm 010901.35