Máy bào 82mm, 650w / 5823 / WJS

1,020,000₫
Thương hiệu WJS
Mã sản phẩm 010901.27