Máy bào 82mm, 560w - MT8403 / Mag

690,000₫
Thương hiệu Không phân loại
Mã sản phẩm 010901.13