Máy bào 82mm, 560w / 2823A / WJS

880,000₫
Thương hiệu WJS
Mã sản phẩm 010901.26