Máy bào 82mm, 530w - MT8404 / Mag

700,000₫
Thương hiệu Không phân loại
Mã sản phẩm 010901.12