Camera thăm dò, GIC120C / Bosch

Giá liên hệ
Thương hiệu Bosch
Mã sản phẩm 1009.03