PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể chọn 1 trong 2 phương thức thanh toán sau:

  1. Thanh toán COD

Khách hàng thanh toán sau khi nhận hàng

Tổng số tiền thanh toán = Giá trị đơn hàng + Phí vận chuyển + Phí thu hộ

  1. Thanh toán qua ngân hàng

Khách hàng thanh toán trước giá trị đơn hàng qua ngân hàng, phí vận chuyển sẽ thanh toán sau khi nhận hàng.